Mô phỏng 3D

Chúng tôi sử dụng trình mô phỏng 3D cho phép khách hàng kiểm tra hoạt động của thiết bị từ giai đoạn thiết kế. Đồng thời để tận dụng tối đa điểm mạnh của 3D-CAD, chúng tôi đã đưa vào ứng dụng công nghệ VR trong thiết kế và sản xuất. Khách hàng có thể để xuất các ý tưởng của mình thông qua mô hình 3D, thao tác, điều khiển và quan sát chuyển động chi tiết của thiết bị trong môi trường không gian ảo. Bằng cách cách này, chúng tôi có thể tăng cường trao đổi thông tin với khách hàng về mong muốn của họ cũng như đề xuất của công ty, qua đó cải thiện đáng kể chất lượng sản phẩm.

Mô tả thiết bị qua bản vẽ “chuyển động”
Tại công ty VIET.MOS chúng tôi đề xuất các ý tưởng giải pháp bằng 3D-CAD tùy theo tình hình đàm phán kinh doanh. Bằng cách mô hình hóa thiết bị trong môi trường 3D, chúng tôi có thể loại bỏ sử khác biệt trong nhận dạng với khách hàng càng nhiều càng tốt và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Tiến hành xác minh chu kỳ hoạt động và vùng làm việc của thiết bị từ giai đoạn thiết kế
Khi xem xét chu kỳ hoạt động của thiết bị, đặc biệt là robot có khớp nối, cần phải liên hệ với nhà sản xuất hoặc tạo chương trình dạy học bằng thiết bị mô phỏng robot chuyên dụng. Do đó rất khó tính toán với độ chính xác cao ở giai đoạn thiết kế.
Tại VIET.MOS chúng tôi hỗ trợ xác mính chu kỳ hoạt động, vùng làm việc, sự liên kết giữa các quy trình của thiết bị từ giai đoạn thiết kế.